Zakład Wiertniczy "GRUBERSKI" w Koninie

Wiercenie studni Konin i Studnie głębinowe Konin.
Zakład prowadzi działalność z zakresu wiercenia studni głębinowych od 1993 roku. Na terenie Konina i okolic.

Wykonanie odwiertów umożliwia eksploatację wody podziemnej z głęboko położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja studni uzależniona jest od głębokości zalegania warstwy wodonośnej i jej rodzaju oraz żądanej wydajności studni. Nasz firma posiada profesjonalny sprzęt umożliwiający wykonanie odwiertu studni na prawy oraz lewy obieg płuczki wiertniczej metodą mechaniczno-obrotową. Do zabudowy studni używamy wyłącznie atestowanych materiałów. Wykonujemy obserwacje podczas pompowań oczyszczających i pomiarowych, pozwalające dokładnie określić zasoby studni (wydajność).

„GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy w Koninie posiada uprawnienia do prowadzenia wierceń do głębokości 300 m i podlega nadzorowi Okręgowego Urzędu Górniczego. Zaletą naszej firmy jest czystość oraz porządek przy wykonaniu studni głębinowych i otworów poszukiwawczych. Uwzględniając dobro klienta, ze względu na zagospodarowanie działek i ogrodów ograniczamy do minimum teren prowadzenia prac wiertniczych. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o dużym doświadczeniu i długoletnim stażu pracy przy wykonywaniu otworów wiertniczych. Pracownicy posiadają stosowne uprawnienia zatwierdzone zgodnie z Ustawą Prawo Górnicze i Geologiczne. Prowadzimy wiercenia na terenie całej Polski. Siedzibą naszej firmy jest Konin, gdzie firma miała swój początek.

Na wykonane usługi udzielamy gwarancji. Podczas kilkudziesięcioletniej działalności zrealizowaliśmy szereg zamówień zarówno dla gmin, zakładów działalności gospodarczej jak i inwestorów prywatnych.

Wiercenie studni Konin

Wiercenie studni głębinowych

vbvnvn

Regeneracja studni

3lata

Gwarancja 3 lata

300m

Wiercimy do 300m.

"GRUBERSKI" Zakład Wiertniczy

ul. Prosta 2,
62-510 Wola Podłężna

tel. 601-950-538
tel. 600-834-453